Book of Psalms, псалом 98

(Un psalm.) CÓntaţi Domnului o cÓntare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfÓnt I-au venit Ón ajutor.

Domnul Şi -a arătat mÓntuirea, Şi -a descoperit dreptatea Ónaintea neamurilor.

Şi -a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pămÓntului au văzut mÓntuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămÓntului! Chiuiţi, strigaţi, şi cÓntaţi laude!

CÓntaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cÓntece din gură!

Cu trÓmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie Ónaintea Œmpăratului, Domnului!

Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme rÓurile, să strige de bucurie toţi munţii Ónaintea Domnului! Căci El vine să judece pămÓntul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele cu nepărtinire.