Другі ліст да Цімафея, глава 2

2 Цім 2 Дык мацуйся, сыне мой, у мілаце Хрыстом Ісусам. І што чуў ад мяне пры многіх сьведках, тое накажы верным людзям, якія былі б здольныя іншых вучыць. Дык цярпі пакуты, як добры воін Ісуса Хрыста. Ніякі воін ня зьвязвае сябе справамі буднымі, каб дагадзіць ваеначальніку. Калі ж хто і змагаецца, вянка не здабудзе, калі будзе змагацца не паводле правіла. Працоўны ратай першы павінен скаштаваць пладоў. Разумей, што я кажу. Хай дасьць табе Гасподзь разуменьне ва ўсім. Памятай (Госпада) Ісуса Хрыста ад семені Давідавага, Які ўваскрэс зь мёртвых, паводле зьвеставаньня майго, за якое я пакутую аж да кайданаў, як злодзей; але на слова Божае няма кайданаў. Таму я ўсё цярплю дзеля выбраных, каб і яны атрымалі збавеньне ў Ісусе Хрысьце зь вечнаю славаю. Слушнае слова: калі мы зь Ім памерлі, дык зь Ім і ажывём; калі церпім, дык зь Ім уладарыць будзем; калі зрачэмся, і Ён зрачэцца нас; калі мы няверныя, Ён застаецца верны, бо Сябе зрачыся ня можа. Гэта нагадвай, заклінаючы перад Госпадам ня ўступаць у спрэчкі, што зусім ня служыць на карысьць, а на разлад слухачам. Старайся паставіць сябе прад Богам годным, працаўніком бездакорным, які правільна выкладае слова праўды. А непатрэбнага пустаслоўя пазьбягай; бо яны яшчэ больш будуць памнажаць бязбожнасьць, і слова іхняе, як пухліна, будзе пашырацца. Такія Іменей і Філіт, якія адступіліся ад ісьціны, кажучы, што ўваскрэсеньне ўжо было, і разбураюць у некаторых веру. Але цьвёрдая аснова Божая стаіць, маючы пячатку гэтую: «ведае Гасподзь Сваіх»; і: «хай адступіць ад няпраўды кожны, хто вызнае імя Госпада». А ў вялікім доме ёсьць посуд ня толькі залаты і срэбны, але і драўняны і гліняны; і адзін у ганаровым, а другі ў нізкім ужытку. Дык вось, хто будзе чысты ад гэтага, той будзе пасудзінай у гонары, асьвечанай і карыснай Уладыку, прыдатнай на ўсякую добрую патрэбу. Юнацкіх пажадлівасьцяў пазьбягай, а трымайся праўды, веры, любові, згоды з усімі, хто заклікае Госпада ад чыстага сэрца. Ад дурных і невуцкіх спрэчак ухіляйся, ведаючы, што яны спараджаюць незлагадзь; а рабу Госпада нельга сварыцца, а трэба быць прыязным да ўсіх, навучальным, нязлосным, здольным лагодна настаўляць праціўнікаў, - можа, дасьць ім Бог пакаяньне для спазнаньня праўды, каб яны вызваліліся зь цянётаў д'ябла, які залучыў іх у сваю волю.