Откровение ап. Иоанна (Апокалипсис), глава 19

Gökte Sevinç

Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim.“Haleluya\note 19:1 “Haleluya”: İbranice “Rab'bi övün” anlamına gelir.!” diyorlardı.“Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımız'a özgüdür.\v 2\note Yas.32:43; 2Kr.9:7 Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir.Yeryüzünü fuhşuyla yozlaştıranBüyük fahişeyi yargılayıpKendi kullarının kanının öcünü aldı.”

\v 3\note Yşa.34:10İkinci kez,“Haleluya!Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek” dediler.

Yirmi dört ihtiyarla dört yaratık yere kapanıp, “Amin! Haleluya!” diyerek tahtta oturan Tanrı'ya tapındılar.

\v 5\note Mez.115:13Sonra tahttan bir ses yükseldi:“Ey Tanrımız'ın bütün kulları!Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz,O'nu övün!”

\v 6\note Hez.1:24\note Mez.93:1; 97:1; 99:1 Ardından büyük bir kalabalığın, gürül gürül akan suların, güçlü gök gürlemelerinin sesine benzer sesler işittim.“Haleluya!” diyorlardı.“Çünkü Her Şeye Gücü Yeten Rab TanrımızEgemenlik sürüyor.Sevinelim, coşalım!O'nu yüceltelim!Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor,Gelini hazırlandı.Giymesi için ona temiz ve parlakİnce keten giysiler verildi.”İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler.

\v 9\note Mat.22:2-3Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.”

Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o, “Sakın yapma!” dedi. “Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap! Çünkü İsa'ya tanıklık, peygamberlik ruhunun özüdür.”

Beyaz Atın Binicisi

\v 11\note Hez.1:1\note Yşa.11:4 Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı Sadık ve Gerçek'tir. Adaletle yargılar, savaşır. \v 12\note Dan.10:6 Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır. Kana batırılmış bir kaftan giymişti. Tanrı'nın Sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O'nu izliyorlardı. \v 15\note Mez.2:9\note Yşa.63:3; Yoe.3:13; Va.14:20 Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Onları demir çomakla güdecek. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı\note 19:15 “Masara”: Sıkmaç, üzüm sıkma çukuru. kendisi çiğneyecek. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı:KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ

\v 17\note Hez.39:17-20Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”

Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. \v 20\note Va.13:1-18 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykeline tapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.