Book of Psalms, псалом 24

(Un psalm al lui David.) Al Domnului este pămÓntul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

Căci El l -a Óntemeiat pe mări, şi l -a Óntărit pe rÓuri.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica pÓnă la locul Lui cel SfÓnt? - Cel ce are mÓnile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună, şi nu jură ca să Ónşele.

Acela va căpăta binecuvÓntarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mÓntuirii lui.

Iată partea de moştenire a celor ce -L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. - Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi vecinice, ca să intre خmpăratul slavei! - ,,Cine este acest خmpărat al slavei?`` -Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz Ón lupte.

Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi vecinice, ca să intre خmpăratul slavei! - ,,Cine este acest خmpărat al slavei?`` -Domnul oştirilor: El este خmpăratul slavei! -(Oprire).