Псалтыр, глава 51

Пс 51Кіроўцу хору. Вучэньне Давідава,пасьля таго, як прыходзіў Доік Ідумэянін, і данёс Саўлу, і сказаў яму, што Давід прыйшоў у дом Ахімэлэхаў.Чаго хвалішся злачынствам, магутны? Ласка Божая заўжды са мною;твой язык наклікае пагібель; як брытва навостраная ён у цябе, падступнік!Ты болей любіш зло, чым дабро, а няпраўду болей за праўду казаць;ты любіш усякія шкадлівыя словы, язык аблудны.За гэта Бог зруйнуе цябе дарэшты, выкіне цябе і вырве цябе зь сялібы тваёй і корань твой зь зямлі жывых.Убачаць праведнікі і напалохаюцца; пасьмяюцца зь іх і скажуць:вось чалавек, які ня ў Богу закладваў цьвярдыню сваю, а спадзяваўся на мностьва багацьця свайго, мацаваўся ў злачынстве сваім.А я, як аліва зялёная, у доме Божым; і надзею кладу на міласьць Божую на векі вечныя,вечна буду славіць Цябе за тое, што Ты ўчыніў, і на Тваё спадзявацца імя, бо яно добрае перад сьвятымі Тваімі.