Revelation of Jesus Christ, глава 15

Apoi am văzut Ón cer un alt semn mare şi minunat: şapte Óngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit m‚nia lui Dumnezeu.

Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu Ón m‚nă, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.

Ei c‚ntau c‚ntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi c‚ntarea Mielului. Şi ziceau: ÑMari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Œmpărate al Neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sf‚nt, şi toate Neamurile vor veni şi se vor Ónchina Ónaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!î După aceea, am văzut deschiz‚ndu-se Ón cer Templul cortului mărturiei.

Şi din Templu au ieşit cei şapte Óngeri, care ţineau cele şapte urgii. Erau Ómbrăcaţi Ón in curat, strălucitor, şi erau Óncinşi Ómprejurul pieptului cu br‚ie de aur.

Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte Óngeri şapte potire de aur, pline de m‚nia lui Dumnezeu, care este viu Ón vecii vecilor.

Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre Ón Templu, p‚nă se vor sf‚rşi cele şapte urgii ale celor şapte Óngeri.