Книга пророка Исаии, глава 13

Tanrı Babil'i Cezalandıracak

\v 1\note Yşa.47:1-15; Yer.50:1–51:64 Amots oğlu Yeşaya'nın Babil'le ilgili bildirisi:Çıplak dağın tepesine sancak dikin!Savaşçıları yüksek sesle çağırıpEl sallayın kiSoylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.RAB seçtiklerine buyruk verdi,O'nun yüceliğiyle övünen yiğitleriÖfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin!Büyük bir halkın sesini andırıyor.Bir araya gelmiş uluslarınVe krallıkların gümbürtüsünü dinleyin!Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden,Dünyanın öbür ucundanBütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.\v 6\note Yoe.1:15Feryat edin! Çünkü RAB'bin günü yakındır.Her Şeye Gücü Yeten'in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.Bu yüzden ellerde derman kalmayacak,Her yürek eriyecek.Herkesi dehşet saracak,Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak,Doğuran kadın gibi kıvranacak,Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar;Yüzleri kızaracak.İşte RAB'bin acımasız günü geliyor.Ülkeyi viraneye çeviripİçindeki günahkârları ortadan kaldıracağıGazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.\v 10\note Hez.32:7; Yoe.2:10,31; 3:15; Mat.24:29; Mar.13:24-25; Luk.21:25; Va.6:12-13; 8:12 Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak,Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.RAB diyor ki, “Kötülüğünden ötürü dünyayı,Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım.Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek,Zalimlerin gururunu kıracağım.İnsanı saf altından,Ofir altınından daha ender kılacağım.Ben, Her Şeye Egemen RAB,Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği günGökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.“Herkes kovalanan ceylan gibi,Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek,Ülkesine kaçacak.Yakalananın bedeni delik deşik edilecek,Ele geçen kılıçtan geçirilecek.Yavruları gözleri önünde parçalanacak,Evleri yağmalanacak,Kadınlarının ırzına geçilecek.“Gümüşe değer vermeyen,Altını sevmeyen Medler'iOnlara karşı harekete geçireceğim.Oklarıyla gençleri parçalayacak,Bebeklere acımayacak,Çocukları esirgemeyecekler.\v 19\note Yar.19:24Ben Tanrı, Sodom ve Gomora'yı nasıl yerle bir ettimse,Kildaniler'in* yüce gururu,Krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim.\v 20\note Yer.50:39Orada bir daha kimse yaşamayacak,Kuşaklar boyu kimse oturmayacak,Bedeviler çadır kurmayacak,Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.\v 21\note Va.18:2Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak,Evler çakallarla dolacak,Baykuşlar yuva yapacak, tekeler\note 13:21 “Teke”: “Teke görünümlü cin” anlamına da gelebilir (bkz. Lev.17:7). oynaşacak orada.Kalelerinde sırtlanlar,Görkemli saraylarında çakallar uluyacak.Babil'in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak.”