Книга пророка Исаии, глава 14

Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak,İsrail halkını yine seçipTopraklarına yerleştirecek.Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.Uluslar İsrail halkınıİsrail topraklarına götürecekler.İsrail halkı RAB'bin verdiği topraklarda onlarıErkek ve kadın köle olarak sahiplenecek.Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek,Kendisini ezenlere egemen olacak.RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdanVe yaptığı ağır işlerden kurtardığı günBabil Kralı'nı alaya alarak,“Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!” diyecekler,“Zorbalığı nasıl da sona erdi!”RAB kötülerin değneğini,Egemenlerin asasını kırdı.O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu,Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti\note 14:6 “Yönetti” ya da “Boyun eğdirdi”..Bütün dünya esenlik ve barış içindeSevinçle haykırıyor.Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bileKralın yok oluşuna seviniyor.“Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor” diyorlar.Toprağın altındaki ölüler diyarıBabil Kralı'nı karşılamak için sabırsızlanıyor.Onun gelişi ölüleri,Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor;Ulusları yönetmiş krallarıTahtlarından ayağa kaldırıyor.Hepsi ona seslenip diyecekler ki,“Sen de bizim gibi gücünü yitirdin,Bize benzedin.”Görkemin de çenklerinin sesi deÖlüler diyarına indirildi.Altında kurtlar kaynaşacak,Üstünü kurtçuklar kaplayacak.\v 12\note Va.8:10; 9:1 Ey parlak yıldız\note 14:12 “Parlak yıldız”: “Hilal” anlamına da gelebilir., seherin oğlu,Göklerden nasıl da düştün!Ey ulusları ezip geçen,Nasıl da yere yıkıldın!\v 13\note Mat.11:23; Luk.10:15; Mez.48:2 İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin,“Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;İlahların toplandığı dağda,Safon'un doruğunda oturacağım.Bulutların üstüne çıkacak,Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım.”Ancak ölüler diyarına,Ölüm çukurunun dibineİndirilmiş bulunuyorsun.Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler:“Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten,Yeryüzünü çöle çeviren,Kentleri yerle bir eden,Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?”Ulusların bütün kralları tek tek,Görkemli mezarlarda yatıyor.Ama sen reddedilen bir dal gibiMezarından dışarı atıldın;Bedenleri kılıçla delinipÖlüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün;Ayak altında çiğnenen leş gibisin.Ülkeni harap edip halkını katlettiğin içinBaşkaları gibi gömülmeyeceksin.Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.Atalarının suçundan ötürüBabil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın.Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler,Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.“Babil halkına karşı harekete geçeceğim”Diyor Her Şeye Egemen RAB,“Babil'in adını, sağ kalanlarını,Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.”Böyle diyor RAB.“Babil'i baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek,Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim”Diyor Her Şeye Egemen RAB.

Rab Asurlular'ı Cezalandıracak

\v 24\note Yşa.10:5-34; Nah.1:1–3:19; Sef.2:13-15 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi:“Düşündüğüm gibi olacak,Tasarladığım gibi gerçekleşecek.Asurlular'ı kendi ülkemde ezecek,Dağlarımda çiğneyeceğim.Halkım Asur'un boyunduruğundan,Omuzlarındaki yükten kurtulacak.İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur.Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir?Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?”

Tanrı Filistliler'i Cezalandıracak

\v 28\note 2Kr.16:20; 2Ta.28:27 Kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri:\v 29\note Yer.47:1-7; Hez.25:15-17; Yoe.3:4-8; Amo.1:6-8; Sef.2:4-7; Zek.9:5-7 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,Onun ürünü uçan yılan olacak.Yoksulların en yoksulu doyacak,Düşkünler güvenlikte yatacak.Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,Sağ kalanlarınız da ölecek.Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et!Ey Filistliler, eridiniz baştan başa.Kuzeyden toz duman yükseliyor,Düşman askerleri sıra sıra geliyor.O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek?“RAB Siyon'un temelini attı,Halkının düşkünleri oraya sığınacak” denecek.