Book of Joel, глава 3

Uluslar Yargılanacak

“O günler Yahuda ve Yeruşalim halkınıSürgünden geri getirdiğimde,Bütün ulusları toplayıpYehoşafat3:2 “Yehoşafat”: “RAB yargılar” anlamına gelir. Vadisi'ne indireceğim.Mirasım olan İsrail halkınıUluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri içinOnları orada yargılayacağım.Çünkü halkım için kura çektiler,Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler.İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.\v 4Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,Bana yapmak istediğiniz nedir?Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?Eğer karşılık verirseniz,Karşılığını çarçabuk ödetirim size.Altınımı, gümüşümü alıpDeğerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.Yahuda ve Yeruşalim halkınıTopraklarından uzaklaştırmak için Grekler'e sattınız.Göreceksiniz, onları, sattığınız yerdeHarekete geçireceğim.Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.Oğullarınızı, kızlarınızıYahuda halkına sattıracağım.Onları uzak bir ulusa, Sabalılar'a satacaklar.”RAB böyle diyor.“Uluslar arasında şunu duyurun:Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.\v 10Saban demirleriniziÇekiçle dövüp kılıç yapın,Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.Ey çevredeki uluslar,Tez gelin, bir araya toplanın.Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.Uluslar harekete geçipYehoşafat Vadisi'nde toplansınlar.Çünkü çevredeki bütün uluslarıYargılamak için orada olacağım.\v 13Salın orakları, ekinler olgunlaştı.Gelin, üzümleri çiğneyin,Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”Kalabalıklar,Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar…Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.Güneş ve ay kararıyor,Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.\v 16RAB Siyon'dan kükreyecek,Yeruşalim'den gürleyecek.Gök ve yer sarsılacak.Ama RAB kendi halkı için sığınak,İsrailliler için kale olacak.

Rab Halkını Kutsayacak

“O zaman bileceksiniz ki,Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.Yeruşalim kutsal olacak;Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.“O gün dağlardanTatlı şarap damlayacak;Tepelerde süt,Yahuda derelerinde su akacak.RAB'bin Tapınağı'ndan çıkan bir pınarŞittim3:18 “Şittim”: “Akasyalar” anlamına gelir. Vadisi'ni sulayacak.“Ama Mısır viraneye,Edom ıssız çöle dönecek.Çünkü Yahudalılar'ın ülkesine saldırıpSuçsuz insanların kanını döktüler.Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.Akan kanların öcünü alacağım3:21 Septuaginta, Süryanice “Akan kanların öcünü alacağım”, Masoretik metin “Akan kanları cezasız bırakacağım”.,Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”RAB Siyon'da oturur.