Псалтирь, глава 114

114. Mezmur

\v 1\note Çık.12:51İsrail Mısır'dan çıktığında,Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,İsrail de O'nun krallığı.\v 3\note Çık.14:21\note Yşu.3:16 Deniz olanı görüp geri çekildi,Şeria Irmağı tersine aktı.Dağlar koç gibi,Tepeler kuzu gibi sıçradı.Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?Ey Şeria, neden tersine aktın?Ey dağlar, niçin koç gibi,Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?\v 7\note Çık.17:1-7; Say.20:2-13 Titre, ey yeryüzü,Kayayı havuza,Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.