Book of Psalms, глава 136

136. Mezmur

\v 1Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,Sevgisi sonsuzdur;Şükredin tanrılar Tanrısı'na,Sevgisi sonsuzdur;Şükredin rabler Rabbi'ne,Sevgisi sonsuzdur;Büyük harikalar yapan tek varlığa,Sevgisi sonsuzdur;\v 5Gökleri bilgece yaratana,Sevgisi sonsuzdur;\v 6Yeri sular üzerine yayana,Sevgisi sonsuzdur;\v 7Büyük ışıklar yaratana,Sevgisi sonsuzdur;Gündüze egemen olsun diye güneşi,Sevgisi sonsuzdur;Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,Sevgisi sonsuzdur;\v 10Mısır'da ilk doğanları öldürene,Sevgisi sonsuzdur;\v 11Güçlü eli, kudretli koluylaSevgisi sonsuzdur;İsrail'i Mısır'dan çıkarana,Sevgisi sonsuzdur;\v 13Kamış Denizi'ni* ikiye bölene,Sevgisi sonsuzdur;İsrail'i ortasından geçirene,Sevgisi sonsuzdur;Firavunla ordusunu Kamış Denizi'ne dökene,Sevgisi sonsuzdur;Kendi halkını çölde yürütene,Sevgisi sonsuzdur;Büyük kralları vurana,Sevgisi sonsuzdur;Güçlü kralları öldürene,Sevgisi sonsuzdur;\v 19Amorlu kral Sihon'u,Sevgisi sonsuzdur;\v 20Başan Kralı Og'u öldürene,Sevgisi sonsuzdur;Topraklarını mülk olarak,Sevgisi sonsuzdur;Kulu İsrail'e mülk verene,Sevgisi sonsuzdur;Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,Sevgisi sonsuzdur;Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,Sevgisi sonsuzdur;Bütün canlılara yiyecek verene,Sevgisi sonsuzdur;Şükredin Göklerin Tanrısı'na,Sevgisi sonsuzdur.