Book of Psalms, глава 67

67. Mezmur

Müzik şefi için - Telli sazlarla - Mezmur - İlahiTanrı bize lütfetsin, bolluk versin,Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. SelaÖyle ki, yeryüzünde yolun,Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,Bütün halklar sana şükretsin!Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. SelaHalklar sana şükretsin, ey Tanrı,Bütün halklar sana şükretsin!Toprak ürününü verdi,Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.Tanrı bize bolluk versin,Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!