Псалтирь, глава 87

87. Mezmur

Korahoğulları'nın mezmuru - İlahiRAB Siyon'u kutsal dağlar üzerine kurdu.Siyon'un kapılarınıYakup soyunun bütün konutlarından daha çok sever.Ey Tanrı kenti, senin için ne yüce sözler söylenir: Sela“Beni tanıyanlar arasındaRahav\note 87:4 “Rahav”: Mısır'ı simgeliyor. ve Babil'i anacağım,Filist'i, Sur'u, Kûş'u* da;‘Bu da Siyon'da doğdu’ diyeceğim.”Evet, Siyon için şöyle denecek:“Şu da orada doğmuş, bu da,Yüceler Yücesi onu sarsılmaz kılacak.”RAB halkları kaydederken,“Bu da Siyon'da doğmuş” diye yazacak. SelaOkuyucular, kavalcılar,“Bütün kaynaklarım sendedir!” diyecek.