Book of Psalms, глава 99

99. Mezmur

\v 1RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!Keruvlar arasında tahtına oturmuş,Sarsılsın yeryüzü!RAB Siyon'da uludur,Yücedir O, bütün halklara egemendir.Övsünler büyük, müthiş adını!O kutsaldır.Ey adaleti seven güçlü kral,Eşitliği sen sağladın,Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.Yüceltin Tanrımız RAB'bi,Ayaklarının taburesi önünde tapının!O kutsaldır.Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,Samuel de O'nu adıyla çağıranlar arasındaydı.RAB'be seslenirlerdi,O da yanıtlardı.\v 7Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,Uydular O'nun buyruklarına,Kendilerine verdiği kurallara.Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.Tanrımız RAB'bi yüceltin,Tapının O'na kutsal dağında!Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.