Book of Amos, глава 1

\v 1Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.\v 2Şöyle dedi:“RAB Siyon'dan kükrüyor,Yeruşalim'den gürlüyor.Yas tutuyor çobanların otlakları,Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor.”

Rab İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor

\v 3RAB şöyle diyor:“Şamlılar'ın cezasını kaldırmayacağım.Çünkü günah üstüne günah işlediler,Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.Bu yüzden Hazael'in evine ateş yağdıracağım,Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.Şam'ın kapı sürgüsünü kıracağım,Söküp atacağımAven Vadisi'nde oturanı,Beyteden'de elinde asayla dolaşanı;Kîr'e sürgün edilecek Aram halkı.”RAB diyor.\v 6RAB şöyle diyor:“Gazzeliler'in cezasını kaldırmayacağım.Çünkü günah üstüne günah işlediler,Edomlular'a teslim etmek içinBütün halkı sürgün ettiler.Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,Yakıp yok edecek saraylarını.Söküp atacağımAşdot'ta oturanı,Aşkelon'da elinde asayla dolaşanı,Elimin tersini göstereceğim Ekron'a,Yok olacak Filistliler'in sağ kalanları!”Egemen RAB böyle diyor.\v 9RAB şöyle diyor:“Surlular'ın cezasını kaldırmayacağım.Çünkü günah üstüne günah işlediler,Bütün halkı Edomlular'a teslim edip sürdüler,Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.Bu yüzden Sur Kenti'nin surlarına ateş yağdıracağım,Yakıp yok edecek saraylarını.”\v 11RAB şöyle diyor:“Edomlular'ın cezasını kaldırmayacağım.Çünkü günah üstüne günah işlediler,Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,Acıma nedir bilmediler;Hep yırtıcıydı öfkeleri,Sonsuza dek sürdü gazapları.Bu yüzden Teman'a ateş yağdıracağım,Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.”\v 13RAB şöyle diyor:“Ammonlular'ın cezasını kaldırmayacağım.Çünkü günah üstüne günah işlediler,Sınırlarını genişletmek içinGilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,Savaş günü çığlıklarla,Kasırga günü fırtınaylaAteş yakıp yok edecek saraylarını.Krallarıyla görevlileri,Hepsi sürgüne gidecek.”RAB böyle diyor.