Книга пророка Иеремии, глава 49

Ammon'a İlişkin Bildiri

\v 1\note Hez.21:28-32; 25:1-7; Amo.1:13-15; Sef.2:8-11 RAB Ammonlular'a ilişkin şöyle diyor:“İsrail'in çocukları yok mu?Yok mu mirasçısı?Öyleyse neden ilah Molek Gad'ı mülk edindi?Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?İşte bu nedenle” diyor RAB,“Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne karşıSavaş narasını işittireceğim günler geliyor.Rabba ıssız bir höyük olacak,Köyleri ateşe verilecek.Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleriMülk edinecek” diyor RAB.“Haykır, ey Heşbon!Ay Kenti yıkıldı!Feryat edin, ey Rabba kızları!Çul sarınıp yas tutun.Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikteSürgüne gönderilecek.Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,Ey dönek kız!Servetine güvenerek,‘Bana kim saldırabilir?’ diyorsun.Bütün çevrendenDehşet saçacağım üzerine”Diyor Rab, Her Şeye Egemen RAB.“Her biriniz apar topar sürülecek,Kaçkınları toplayan olmayacak.Ama sonra Ammonlular'ıEski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.

Edom'a İlişkin Bildiri

(Ova.1-6)

\v 7\note Yşa.34:5-17; 63:1-6; Hez.25:12-14; 35:1-15; Amo.1:11-12; Mal.1:2-5 Her Şeye Egemen RAB Edom'a ilişkin şöyle diyor:“Teman Kenti'nde bilgelik kalmadı mı artık?Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?Bilgelikleri yozlaştı mı?Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,Ey Dedan'da yaşayanlar!Çünkü Esav'ı cezalandırdığımdaBaşına felaket getireceğim.Üzüm toplayanlar bağına girseydi,Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?Gece hırsızlar gelselerdi,Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?Oysa ben Esav'ı çırılçıplak soyacak,Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,Gizlenemeyecek.Çocukları, akrabaları, komşularıYıkıma uğrayacak.Kendisi de yok olacak!Öksüz çocuklarını bırak,Ben yaşatırım onları.Dul kadınların da bana güvensinler.”RAB diyor ki,“Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,Sen mi cezasız kalacaksın?Hayır, cezasız kalmayacaksın,Kesinlikle içeceksin kâseyi.Adım üzerine ant içerim ki” diyor RAB,“Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,Viraneye dönecek, aşağılanacak.Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.”RAB'den bir haber aldım:Uluslara gönderdiği haberci,“Edom'a saldırmak için toplanın,Savaşa hazırlanın!” diyor.“Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,İnsanlar seni hor görecek.Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gururSeni aldattı.Sen ki, kaya\note 49:16 “Kaya”: İbranice “Sela”. “Kaya” anlamına gelen Sela, Edom'un başkentinin adıydı. kovuklarında yaşıyor,Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,Oradan indireceğim seni” diyor RAB.“Edom dehşet konusu olacak,Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıpBaşına gelen belalardan ötürüOnunla alay edecek.\v 18\note Yar.19:24-25Sodom'la Gomora'yı ve çevredeki köyleriNasıl yerle bir ettimse” diyor RAB,“Orada da kimse oturmayacak,İnsan oraya yerleşmeyecek.“Şeria çalılıklarındanSulak otlağa çıkan aslan gibiEdom'u bir anda yurdundan kovacağım.Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.Var mı benim gibisi?Var mı bana dava açacak biri,Bana karşı duracak çoban?”Bu yüzden RAB'bin Edom'a karşı ne tasarladığını,Teman'da yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:“Sürünün küçükleri bile sürülecek,Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,Çığlıkları Kamış Denizi'ne dek duyulacak.Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,Kanatlarını Bosra'ya karşı açacak.O gün Edomlu askerlerin yüreği,Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.”

Şam'a İlişkin Bildiri

\v 23\note Yşa.17:1-3; Amo.1:3-5; Zek.9:1 Şam'a ilişkin:“Hama ve Arpat utanacak,Çünkü kötü haber işittiler.Korkudan eridiler,Sessiz duramayan deniz gibiKaygıyla sarsıldılar.“Şam güçsüz düştü,Kaçmak için döndü;Telaşa kapıldı,Doğuran kadın gibiSancı ve acılar sardı onu.Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kentTerk edilmedi?Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,Bütün savaşçıları susturulacak o gün”Diyor Her Şeye Egemen RAB.“Şam surlarını ateşe vereceğim,Yakıp yok edecek Ben-Hadat'ın saraylarını.”

Kedar ve Hasor'a İlişkin Bildiri

Babil Kralı Nebukadnessar'ın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor:“Kalkın, Kedar'a saldırın,Doğu halkını yok edin.Çadırlarıyla sürüleri alınacak,Çadır perdeleri,Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.İnsanlar, ‘Her yer dehşet içinde!’ diye bağıracaklar onlara.Kaçın, uzaklaşın!Derinliklere sığının,Ey Hasor'da oturanlar!” diyor RAB.“Çünkü Babil Kralı NebukadnessarSize düzen kurdu;Sizin için bir tasarısı var.Kalkın, tasasız ve güvenlik içindeYaşayan ulusa saldırın” diyor RAB.“Onun kent kapıları, sürgüleri yok,Halkı tek başına yaşıyor.Develeri yağma edilecek,Sayısız sürüleri çapul malı olacak.Zülüflerini\note 49:32 “Zülüflerini” ya da “sakallarının uçlarını”. kesenleriDört yana dağıtacağım,Her yandan felaket getireceğim başlarına” diyor RAB.“Çakalların uğrağı Hasor,Sonsuza dek viran kalacak,Orada kimse oturmayacak,İnsan oraya yerleşmeyecek.”

Elam'a İlişkin Bildiri

Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının başlangıcında RAB'bin Peygamber Yeremya'ya bildirdiği Elam'a ilişkin söz şudur:Her Şeye Egemen RAB diyor ki,“Bakın, Elam'ın yayını,Asıl gücünü kıracağım.\v 36\note Dan.7:2; Va.7:1 Üzerine göğün dört ucundanDört rüzgarı gönderecek,Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.Elam sürgünlerinin gitmediğiBir ulus kalmayacak.Düşmanlarının önünde,Can düşmanlarının önündeElam'ı darmadağın edeceğim.Başlarına felaket gönderecek,Şiddetli öfkemi yağdıracağım” diyor RAB,“Onları büsbütün yok edene dekPeşlerine kılıcı salacağım.Elam'da tahtımı kuracak,Elam Kralı'yla önderleriniYok edeceğim” diyor RAB.“Ama son günlerdeElam'ı eski gönencine kavuşturacağım” diyor RAB.